Friday night fever mit DJ CEDJ vom 30. November 2012